Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 

 

 1. Alle vermelde prijzen in € en ex. BTW of overige heffingen.
 2. Orders zijn slechts aanvaard mits door Van Leeuwen Direct bevestigd.
 3. Enkel schriftelijke orders worden aanvaard.
 4. Alle facturen dienen netto te worden betaald binnen 14 dagen, zonder aftrek, tenzij anders overeengekomen.
 5. Bij overschrijding van betalingstermijn op factuur is klant een interest verschuldigd van 10% van de hoofdsom van de factuur.
 6. Geleverde goederen blijven eigendom van Van Leeuwen Direct tot dat volledige betaling heeft plaats gevonden; Van Leeuwen Direct is in staat de door haar geleverde goederen, zonder nadere ingebrekestelling of dat rechterlijke tussenkomst is vereist, terug te nemen.
 7. Levertijden zijn altijd indicatief en geheel vrijblijvend. Vertraagde levertijden kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
 8. Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend en onder voorbehoud. Franco levering Nederland vanaf Euro 50 ex. btw of overige heffingen.
 9. Orderkosten voor bestellingen beneden €50,00 bedragen € 5,- binnen Nederland.
 10. Transportschades of mancos dienen door klant onmiddellijk bij aankomst schriftelijk te worden vermeld aan zowel vervoerder als ook aan Van Leeuwen Direct. Klant dient deze melding te maken op vrachtbrief.
 11. Retour sturen van goederen enkel i.o.m. Van Leeuwen Direct.
 12. Van Leeuwen Direct hanteert de geldende fabrieksgaranties van de betreffende merken.
 13. Van Leeuwen Direct houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren; een dergelijke weigering geeft nimmer het recht tot schadevergoeding.
 14. Van Leeuwen Direct heeft het recht om onder rembours of tegen vooraf-betaling te leveren.
 15. Deel leveringen zijn toegestaan.
 16. Iedere koper erkent kennis te hebben genomen van onze algemene verkoop/leverings voorwaarden.